Nacházíte se:

Žáci OA navštívili Kutnou Horu

Za památkami UNESCO.

V polovině září zavítali studenti 2. ročníku Obchodní akademie Pelhřimmov do Kutné Hory, jejíž historické památky jsou od roku 1995 zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

V katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci zhlédli film o historii sedleckého kláštera a po unikátním samonosném Santiniho schodišti vystoupali až na kůr. Katedrála tvoří společně s kostnicí ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory.

Během prohlídky původní gotické tvrze Hrádek se seznámili s tím, jak složitá byla cesta stříbrné rudy od jejího dobytí až po vyražení mince. V hloubce asi 40 metrů pod povrchem absolvovali čtvrtkilometrovou cestu středověkým dolem následně navštívili havířskou osadu s dobovou hutí a zařízením, které sloužilo k ražbě mincí.