Nacházíte se:

Žáci OA navštívili Polsko

Zlo v dějinách - holocaust.

Ve středu 29. 5. 2019 v brzkých ranních hodinách se odvážní jedinci, studenti Obchodní akademie v Pelhřimově, vydali na exkurzi do sousedního Polska. Cílem našeho výletu bylo připomenout si jednu z nejtragičtějších kapitol druhé světové války – holocaust.

Během několikahodinové cesty se moje myšlenky vracely k hodinám dějepisu. Téma první a druhá světová válka mě zajímala, takže jsem byla plná očekávání. Hrůza, děs, úzkost a bezmoc. Ani nejlepší profesor historie nedokáže vyložit výklad na toto téma tak, jako Vám přinese osobní zážitek při zhlédnutí prostorů koncentračního tábora v Osvětimi. Nacházejí se zde tisíce věcí po více než miliónu lidí, kterým zde vyhasl život. Procházeli jsme, stejně jako další návštěvníci z celého světa tiše a s pokorou. Hltali jsme každé slovo naší šikovné česky mluvící průvodkyně.

Solné doly ve Veličce byly jakýmsi návratem do lepších dnů. Po zdolání 380 dřevěných schodů do hlubin dolu se nám před očima otevřela celá ta bílošedá nádhera. S údivem jsem pozorovala, co všechno je možné vybudovat 135 metrů pod zemí. Domů jsme si mohli odvést vkusné dárky za přijatelnou cenu. Návštěvu dolu mohu jen doporučit.

Přestože žijeme v míru a bezpečném světě, tak o to více mě děsí slova přeživší. Dovolím si recitovat: ,,Mám strach, protože v dnešním světě cítím stejnou nenávist, jaká ve světě panovala i před vypuknutím holocaustu.“

Magdaléna H., 3L