Nacházíte se:

Žáci OA a gymnázia navštívili Prahu

Exkurze byla velmi zajímavá, poutavá a také naučná.

V pondělí 9. října 2017 se studenti 3. ročníku OA posíleni o patnáctičlennou skupinu čtvrťáků z gymnázia vydali na exkurzi do Prahy. Dopoledne prošli Královkou cestu a po krátkém rozchodu na Staroměstském náměstí se vydali do Židovského muzea. To představuje procházku územím bývalého pražského židovského gheta, z něhož po rozsáhlé asanaci na konci 19. století zůstaly jenom některé synagogy a část starého hřbitova.

Jak hodnotí exkurzi žáci?

Včera jsme navštívili Prahu. Nejprve jsme prošli Královskou cestu, která je velmi krásná a podle mě si spousta Čechů ani neuvědomuje, co tady vlastně máme. Odpoledne jsme navštívili Židovské muzeum. V něm mě nejvíce zaujala Pinkasova synagoga, kde byla na zdech napsána jména obětí holocaustu. Uvědomila jsem si, že si ani nedokážu představit, jaké to pro ně tenkrát muselo být.

Královská cesta se mi moc líbila, protože jsem se těšila na procházku nejkrásnějšími uličkami Prahy. Židovské muzeum bylo velmi zajímavé, protože jsme měli milou průvodkyni a všechny informace nám podala tak, abychom je pochopili. Nejvíc ze všeho na mě zapůsobil židovský hřbitov, kde se nacházejí tisíce hrobů.

Počasí se vydařilo, a tak bylo v Praze krásně. Královská cesta byla nádherná a díky počasí se nám na několika místech otevřely nádherné výhledy na Prahu. V Židovském muzeu jsme se dozvěděli hodně informací o tom, jak tady Židé žili a jak s nimi bylo zacházeno např. za druhé světové války. Nejvíce nás upoutala Pinkasova synagoga se seznamem tisíců obětí holocaustu. Jenom paní průvodkyně byla hodně upovídaná, a tak ke konci prohlídky už jsme byli všichni unavení a přestávali dávat pozor.

Návštěva Židovského muzea, především části, kde se nacházel starý židovský hřbitov, pro mě byla velmi zajímavá, poutavá a také naučná. Královskou cestu jsem v Praze prošla již několikrát, ale pokaždé mi přijde něčím jiná a novější.

V Židovském muzeu jsem se dozvěděl něco z historie putování Židů a spoustu informací o jejich kultuře. Měli jsme možnost seznámit se s jejich zvyky, které Židé dodnes dodržují a řídí se podle nich.

Exkurze do Prahy splnila moje očekávání. Prošli jsme Královskou cestu, kde ale bylo velké množství turistů. V Židovském muzeu to bylo zajímavé, prohlídka byla tak akorát, nebyla ani dlouhá, ani krátká. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života židovského národa. Paní průvodkyně byla fajn a dobře se poslouchala. Doufám, že jsou před námi ještě další podobné exkurze.