Nacházíte se:

Výsledky voleb

Výsledky voleb do Školské rady Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov.

 1. Volba člena – zástupce pedagogických pracovníků
  Do Školské rady při Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov byli dne 12. 3. 2018
  z řad pedagogických pracovníků Gy a OA Pelhřimov zvoleni:
  • Ing. Libuše Čechová
  • Mgr. Karel Kratochvíl
 2. Volba člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
  Z kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov byly v období 17. 4. – 20. 4. 2018 do Školské rady Gy a OA Pelhřimov zvoleny:
  • Mgr. Markéta Hupková
  • Lenka Jírů

V Pelhřimově, 23.4.2018, za volební komisi Mgr. Jana Daňhelová

Rada Kraje Vysočina jmenovala níže uvedené členy školské rady za zřizovatele s účinností od 11. 2. 2018:

 • Mgr. Bohumil Kovanda
 • Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová

Soubory ke stažení: