Nacházíte se:

Volby do školské rady

Nabídka kandidatury pro rodiče.

Vážení rodiče,

obracím se na Vás v souvislosti s tím, že v březnu 2018 skončilo tříleté funkční období členů školské rady a je nutné znovu obsadit tyto pozice. Školská rada má 6 členů: 2 za zřizovatele školy (do nové školské rady jsou jmenováni: Mgr. Bohumil Kovanda, Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová), 2 za pedagogické pracovníky (Ing. Libuše Čechová a Mgr. Karel Kratochvíl ) a 2 za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé studenty.

Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. (Vyjadřuje se k hlavním dokumentům školy – školní řád, výroční zpráva, školní vzdělávací program……).

Jako ředitel školy musím podle školského zákona vyhlásit volby na 2 uvolněná místa (za zákonné zástupce) ve školské radě s mandátem na tři roky (2018 – 2020). Obracím se na Vás s žádostí, zda byste chtěli vykonávat práci ve školské radě. Nejpozději do 16.4. 2018 mi prosím zašlete svoji kandidaturu (stačí mailem na adresu petrak@gyoa.cz ). Jména kandidátů budou zveřejněna na webových stránkách školy. A ve dnech rodičovských schůzek 17. 4. (na OA) a 18., 19.4. (na GY) proběhnou ve škole volby. Volební lístky budou v den voleb připraveni v příslušných školách. Dva kandidáti s největším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Mgr. Aleš Petrák

ředitel školy