Nacházíte se:

Volby do Školské rady při Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov

Zde jsou kandidáti z řad zákonných zástupců.

Ve dnech 17. až 19. 4. 2018 proběhnou volby DVOU členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov.

Navrženi jsou tito kandidáti:

  • Hupková Markéta (zákonný zástupce, gymnázium)
  • Jírů Lenka (zákonný zástupce, obchodní akademie)
  • Jírů Josef (zákonný zástupce, gymnázium)

Volby proběhnou:

  1. pro rodiče (zákonné zástupce nezletilých studentů):
    • na rodičovských schůzkách (17.4. – obchodní akademie, 18. a 19. 4. – gymnázium)
  2. pro zletilé studenty (ze 4. a 3. ročníků školy):
    • ve dnech 17. – 19. 4. pod organizací příslušného třídního učitele

Volební komise sečte všechny odevzdané lístky a zveřejní výsledky voleb (na webu školy) v pátek 20. 4. 2018.

Mgr. Aleš Petrák

ředitel školy