Nacházíte se:

Útěk z Leopoldova

Nejkrutější věznice ve stalinském Československu byla v Leopoldově.

Dne 2. ledna 1952 se tam odehrál legendární útěk. To, co se nejdřív zdálo nemožné, se rychle proměnilo v jeden z nejnapínavějších a nejsilnějších příběhů, jaké kdy komunistická ČSR zažila. Ze staré pevnosti, postavené kdysi na obranu proti Turkům, uprchla šestice politických vězňů, z nichž hned pět zde mělo strávit zbytek života.

16. listopadu proběhla na gymnáziu v rámci dějepisného semináře přednáška, v níž se PhDr. Jaroslav Rokoský, PhD. (UJEP, ÚSTR) věnoval výše zmiňovanému útěku. Celé setkání bylo koncipováno spíše seminárně a zaměřovalo se především na vysvětlení práce s pamětníky a s písemnými prameny. Jejich vhodné kritické zhodnocení umožnilo panu doktorovi koncipovat vědeckou trilogii o tomto vpravdě hollywoodském útěku. Důraz byl při povídání rovněž kladen na otázku vězeňství v 50. letech 20. století.

V odpoledních hodinách proběhla za spolupořadatelství GYOA Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov ve Freskovém sále zámku pánů z Říčan veřejností hojně navštívená přednáška.