Nacházíte se:

Pražský studentský summit

Studentky gymnázia se zúčastnily modelu summitu OSN.

O Pražském studentském summitu jsme poprvé uslyšely od paní profesorky Němcové a rozhodly jsme se přihlásit do modelu OSN. Pro přijetí jsme musely napsat esej týkající se námi vybraného státu, jímž se stala Gruzie. Těžko říct, proč právě ona, ale svého rozhodnutí jsme nelitovaly. Když jsme odeslaly esej na téma Zahraničně politické vztahy Gruzie, ani jsme nedoufaly, že nás přijmou. Ale opak byl pravdou a zanedlouho jsme jely na první přípravné setkání.

Přípravných setkání bylo celkem pět a konaly se jednou do měsíce na půdě VŠE v Praze. Jejich cílem bylo obohatit nás o znalosti, které se ve škole běžně neučíme, procvičit a zlepšit naše rétorické schopnosti a hlavně nás připravit na závěrečnou konferenci. Celý den přípravného setkání byl rozdělen na dvě části, kdy v dopoledních hodinách jsme většinou byly na přednáškách, které jsme si vybraly, a v odpoledních hodinách jsme se rozdělily do jednotlivých orgánů OSN. My jsme byly delegátky v orgánech Rada pro lidská práva (HRC), Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). V jednotlivých orgánech jsme se věnovaly různým záležitostem, namátkově například problematice potratů, cenzury internetu, žen v ozbrojených konfliktech nebo environmentální migraci, genderové nerovnosti a prevenci závodů ve zbrojení ve vesmíru. Na tato témata jsme si musely připravit stanoviska z pohledu Gruzie, a že nebylo vždy lehké zjistit její pohled a poté zastupovat její názory při jednání.

Půl roku ježdění na přípravná setkání uteklo jako voda a my stanuly na prahu závěrečné konference. Ta se konala také v Praze, tentokrát převážně v Kongresovém centru. Den před zahájením jsme využily šance setkat se s panem velvyslancem námi zastupované Gruzie, kdy jsme se ho mohly zeptat na otázky, jejichž odpovědi jsme poté využily na konferenci. Slavnostní zahájení celé konference proběhlo v hotelu Zlatá husa v Praze. Dopoledne jsme poslouchaly projevy zajímavých hostů, mezi nimi byli například ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministr obrany Martin Stropnický, šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery či předsedkyně nadace Krása pomoci Taťána Kuchařová. V odpolední části následovaly projevy studentů, kde za námi vybraný stát Gruzii vystoupila Vendula Kohoutová a role se zhostila opravdu skvěle. Následující 3 dny jsme už jen jednaly a jednaly. Naše jednání se týkala věcí probraných na přípravných setkáních a bylo zajímavé poslouchat názory ostatních států a zkoušet prosadit tam ten svůj. Ačkoli to nebylo vždy jednoduché i tak jsme si to užívaly a byly jsme překvapené, jak rychle přišel konec. Celý ročník zakončil „SocialEvent“, který se nesl v duchu devadesátých let a byl výbornou závěrečnou akcí.

A čeho si vážíme na summitu nejvíce? Bezpochyby to jsou získané zkušenosti, ať už s mluvením před lidmi nebo vyjednáváním s nimi, dále získané vědomosti a všeobecný přehled o dění kolem nás, ale zejména to, že jsme měly příležitost poznat lidi ze všech koutů naší republiky a navázat nová přátelství s lidmi, kteří mají stejné zájmy jako my. Rozhodně nelitujeme, že jsme se zúčastnily, a o podobných projektech uvažujeme i do budoucna.

Za delegaci Gruzie Karolína Šimková, Vendula Kohoutová a Eliška Procházková.