Nacházíte se:

Pražské židovské muzeum

Exkurzi zpestřila i procházka po Staroměstské náměstí s nově restaurovaným orlojem na radnici.

9. října 2018 jsme navštívili Židovské muzeum v Praze. Seznámili jsme se s historií Židů na našem území, s jejich náboženstvím, tradicemi a zvyky. Vše nám vysvětlila paní průvodkyně Vondrusová.

Prohlídku jsme začali ve Staronové synagoze, o které jsme se dozvěděli, že je stále funkční a konají se v ní bohoslužby. Paní průvodkyně nezapomněla ani na pověsti o této synagoze. Jedna z nich říká, že základní kámen Staronové synagogy byl dopraven až z Jeruzaléma ze starého Chrámu, který byl zbořen. Kámen byl v Praze položen pod podmínkou, že bude dopraven zpět, až se Chrám znovu vybuduje, proto název Staronová.

Další zastávkou na naší prohlídce byla Španělská synagoga, která sloužila za 2. světové války jako skladiště zkonfiskovaného židovského majetku. Mnoho zajímavého jsme se dozvěděli i v dalších synagogách a na Starém židovském hřbitově.

Kromě Židovského muzea nás zaujala i výstava fotografií ČTK Okamžiky století, instalovaná v ulici Na Příkopě. Každému roku existence naší republiky bylo věnováno několik fotografií, na kterých jsme viděli významné osobnosti nebo události z naší starší i nové historie.

Exkurzi zpestřila i procházka na Staroměstské náměstí s nově restaurovaným orlojem na radnici.

Exkurze byla velice poučná a zajímavá.

Natálie Musilová, 3L