Nacházíte se:

Prázdninová exkurze v Dubně

Profesor Jírů na exkurzi ve výzkumném ústavu v Rusku.

Dostalo se mi příležitosti navštívit začátkem července mezinárodní institut jaderných výzkumů JINR (Joint Institute for Nuclear Research) v městě Dubna u Moskvy. Akci pořádal Ústav experimentální a technické fyziky ČVUT Praha. Celá výprava čítala 17 nejúspěšnějších studentů v letošní fyzikální olympiádě a 5 středoškolských učitelů fyziky.

Pro studenty i pro nás učitele byl připraven bohatý program přednášek, exkurzí a laboratorních měření, součástí byla i celodenní prohlídka Moskvy. Studenti si vyzkoušeli měřit miony z kosmického záření, detekci gama a alfa částic. Prohlédli jsme si stávající urychlovač částic i výstavbu nového urychlovače NICA (Nuclotron Ion Collider fAcility). Tento nový urychlovač bude uveden do provozu v roce 2020 a jeho cílem je výzkum vlastností husté baryonové hmoty v podmínkách bezprostředně po Velkém třesku. Umožní urychlovat částice od protonů s maximální energií 12,6 GeV až po těžká jádra atomů.

Asi největším zážitkem pro nás bylo setkání s profesorem Oganesjanem, po němž je nazván zatím nejhmotnější prvek periodické tabulky oganesson (Og) s protonovým číslem 118. Tento prvek uzavírá 7. periodu tabulky, leží ve stejné 18. skupině prvků s uzavřenou valenční sférou elektronů jako jsou helium, neon, argon, krypton, xenon, radon.

O významu Institutu v Dubně svědčí i to, že několik supertěžkých prvků nese název nějakým způsobem spojených s výzkumným komplexem: dubnium 105Db, flerovium 114Fl (podle zakladatele JINR akademika Flerova), moscovium 115Mc a již zmíněný prvek oganesson 118Og.

Na dvou přiložených snímcích je společné foto s profesorem Oganesjanem (v obleku s kravatou) a sestavování vakuové komory studenty pod vedením ruského instruktora.

Josef Jírů