Nacházíte se:

Praxe ve Velké Británii - cesta na evropský trh práce

13 vybraných žáků 3. ročníku oboru obchodní akademie a ekonomického lycea se zúčastnilo dvoutýdenní pracovní stáže v Londýně

Erasmus

Název projektu: Praxe ve Velké Británii – cesta na evropský trh práce
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Program: Erasmus + odborné vzdělávání a příprava
Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019

2. cyklus mobilit

Ve dnech 31.3 - 13. 4. 2019 se 13 vybraných studentů 3. ročníku oboru obchodní akademie a ekonomického lycea zúčastnilo dvoutýdenních pracovních stáží v Londýně.

Stáži předcházela intenzivní jazyková a kulturní příprava, jejímž cílem bylo upevňování slovní zásoby, zejména odborné terminologie v anglickém jazyce, seznamování s jednotlivými aspekty britského životního stylu, cestování hromadnými prostředky v britské metropoli.

Na základě on-line jazykového testu z angličtiny byli studenti rozděleni do londýnských společností: Outreach and Home Library, FCL COLLEGE, The Legal Practice, Ashon, Armstrong and Co Solicitors, Buckingham Montessori Pre-School, Mother Nature Science, Prontaprint Chiswick, Insurance Claims Accommodation Bureau, Century 21, Trident, Capital Business Links.

Jejich pracovní náplň byla základní administrativní práce (práce s kartotékou, vyhledávání a zakládání dokumentů, vyplňování formulářů), ale i relativně samostatné činnosti (vyřizování korespondence, navrhování a technické zpracování propagačních materiálů, komunikace a práce s klienty), apod.

Studenti absolvováním stáže:

  • si ověřili znalosti, dovednosti získané při studiu na střední škole
  • získali nové profesní poznatky ze zahraničí
  • zlepšili komunikaci v angličtině
  • prohloubili své sociální kompetence – poznání nové odlišné kultury, adaptace na rozdílné životní i pracovní podmínky

Dovednosti studentů byli hodnoceni prostřednictvím systému ECVET. Účastníci získali od britského partnera ADC College Certifikát o získaných teoretických a praktických dovednostech. Mezi dalšími doklady, které studenti obdrželi, byl Europass Language Passpor a Europass Mobility.

Pracovní zkušenosti některých studentů:

„Mezi mé hlavní úkoly patřilo: vytváření nabídek klientům, organizace a plánování schůzek, řazení faktur a jiných dokumentů do příslušných faktur. Nejčastěji jsem pracovala na počítači (v programech MS Office), s kopírkou a tiskárnou. Práce byla ze začátku složitá a hodně věcem jsem nerozuměla, největší problém byla právě komunikace se supervizorkou Sive. Byla na mě naštvaná, když jsem jí nerozuměla a moc se mnou nekomunikovala. Díky této pracovní zkušenosti jsem se spoustu věcí naučila, také jsem poznala, jak fungují anglické firmy. Mohla jsem také propojit teorii ze školy s praxí. Doporučila bych zahraniční stáž všem, kteří chtějí zažít nové věci, objevit jinou kulturu a zemi, a hlavně se něco nového naučit.“ Adéla B.

„První den jsem vracela knížky pomocí počítačového programu a třídila je podle žánru. Žánrů bylo opravdu mnoho, knihovna měla knihy nejen v anglickém jazyce, ale i v hebrejštině, v obou indických jazycích gujarati i punjabim, v arabštině dokonce i v polštině. Poté jsem roztřízené knihy vracela do regálů, buď podle čísel, nebo podle abecedy. Další den mě kolegyně Naliny naučila připravovat a vyřizovat objednávky. Mým úkolem bylo načíst knihy do systému, který mi řekl, kolik knih bude půjčeno, a načtené knihy jsem narovnala do boxů. Také jsem se naučila registrovat nové knihy a pracovat s kopírkou. Když moje vedoucí potřebovala, pomáhala jsem jí vytvořit dokumenty ve Wordu. V posledních dnech jsem byla poslána do druhé knihovny, která už měla podobu, na kterou jsme zvyklí od nás, a tam jsem pracovala s dětmi během dětských programů. Pomáhala jsem jim s výrobou velikonočních dekorací, to ovšem občas nebylo jednoduché, protože dětem je někdy špatně rozumět i v češtině.“ Katka B.

„Ze začátku mě práce příliš neoslovila. Řadila jsem faktury a firemní dopisy podle abecedy a kontrolovala boxy s různými dokumenty, ale následující dny jsem už dostala jinou práci. Pracovala jsem na počítači, kde jsem v Excelu vytvářela tabulky s výpočty a vedla seznam firem v databázi. Moje dohlížející Marta byla velice milá. Vždy mi vše vysvětlila a pak i názorně ukázala. Druhý týden jsem měla možnost vyzkoušet si práci na recepci a vzít pár telefonů. Nejdříve jsem z toho byla trochu vyděšená, ale nakonec to nic nebylo.“ Eliška V.

„Náplň mé práce byla po většinu času příprava boxů pro různé školy v Anglii, společně s vedoucí skladu Nelami, která na mě byla hodná a mou práci mi zpříjemňovala tím, že jsme si spolu dokázali povídat úplně o všem. První den mi vedoucí vysvětlila vše, co mě v následujících dvou týdnech v práci bude čekat, a začali jsme s první prací. Mou první prací bylo třídění dokladů společnosti, kdy mi Nelami vše ukázala a pak nechala práci dělat mě. Poté jsem byla schopná třídit doklady sama. Má práce byla velice pestrá, jelikož každý den mě kromě přípravy a kontroly boxů, čekalo něco jiného. Například jsem lepila loga společnosti na lahve pro děti, pomáhala klientům s kontrolou a přepravou věcí, pracovala na počítači, kde jsem zapisovala a kontrolovala jména klientů, přepisovala zpětné vazby od rodičů anebo jsem pomáhala ve skladu.“ Nikol K.

„Pracovala jsem v jedné z poboček Century 21 v Tottenhamu. Century 21 je realitní kancelář, která pomáhá s prodejem a koupí nemovitostí klientům a je už v 80 zemích. Moje práce tady byla jednoduchá. Měla jsem přístup k jejich účtu na portále Zoopla, která zprostředkuje informace o nemovitostech v UK, které jsou k dispozici na prodej nebo ke koupi. Můj první úkol byl projít všechny nemovitosti klientů, které byly přihlášey u jiných realitních kanceláří v sekci Slowmovers. Jednalo se o nemovitosti, které byly na trhu 8 až 20 týdnu, u nich jsem zjišťovala jejich adresy. Na tyto adresy jsem poté posílala dopisy, které zaručovaly úspěšnější a hlavně rychlejší prodání, pokud by klienti přešli k Century 21. Druhá část mé práce byla sekce New Instructions, což byly nemovitosti, které byly nové na trhu. Opět jsem zjišťovala jejich adresy a posílala jsem majitelům dopisy o nové nabídce od Century 21. Někdy se mi zdálo, že tam nemám co dělat a cítila jsem se tam zbytečná, ale to mě rychle přešlo, když po odeslání dopisů se začali ozývat první klienti, kteří dostali dopis s nabídkou. To jsem byla opravdu šťastná, že jsem aspoň něco malého mohla udělat pro firmu.“ Adéla P.