Nacházíte se:

Odborné on-line vzdělávání pedagogů

29. listopadu se účastnily dva týmy učitelů z našeho pelhřimovského gymnázia a obchodní akademie on-line workshopu zaměřeného na řešení náročných pedagogických situací ve škole.

Workshop vedla zkušená slovenská lektorka Mgr. Dušana Bieleszová, která se specializuje na problematiku osobnostního a profesního rozvoje učitelů (zejména oblast sebeřízení, kultura školy, řešení náročných pedagogických situací) a problematiku školní mediace (zde především na oblast vrstevnické mediace).

Workshop probíhal přes platformu Meet-Jitsu, které zajistilo velmi konformní prostředí jak pro spolupráci celé skupiny, tak i pro práci v jednotlivých týmech. Technické zázemí kurzu mělo díky pečlivosti lektorky vynikající přípravu, řešené úlohy odpovídaly reálné praxi a způsob vedení vedl týmy ke kreativnímu hledání různých přístupů řešení vzniklé situace. Odborné a technické zkušenosti lektorky umožnily týmům získat obratem zpětnou vazbu, což posilovalo motivaci k další práci. Jednotlivé části byly vhodně prostřídány, od teoretických vstupů, přes zážitkově pojatý program k technikám rozvíjení vlastní tvořivosti i podpory týmové spolupráce. Důležitou součástí webináře byla i průběžná zpětná vazba, poskytovaná nejen účastníkům, ale i lektorce.

Oba týmy byly výborně naladěné na spolupráci a vhodně se doplňovaly. Po ukončení webináře se učitelé shodli, že řadu postřehů z práce i výsledky jednotlivých úloh budou aplikovat do své praxe a ocenili nejen obsahové zaměření webináře, ale i způsob pojetí a zpracování, včetně prostředí, v němž webinář probíhal.