Nacházíte se:

O češtině trochu jinak

V posledních lednových dnech proběhlo okresní kolo této soutěže.

Své zastoupení jsme měli v obou kategoriích. Studenti prokázali výborné znalosti a dovednosti v části jazykové i stylistické a slavili úspěch.

  • Martina Adamcová /kvarta/ - 1. místo
  • Alexandra Kocmanová /tercie/ - 11. místo
  • Lucie Čechová /3.A/ - 1. místo
  • Anna Smrčková /septima/ - 2. místo

Martina Adamcová, Lucie Čechová a Anna Smrčková postupují na základě svého umístění do krajského kola, které proběhne na začátku dubna ve Žďáru nad Sázavou.

Všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a postupujícím přejeme mnoho zdaru v kole krajském.