Nacházíte se:

Návštěva studentů gymnázia v Akademii věd

V listopadu 2017 zavítala skupina studentů hudební výchovy na návštěvu etnomuzikologického pracoviště AV ČR.

V listopadu 2017 skupina studentů hudební výchovy stejně jako v minulých letech zavítala na návštěvu Akademie věd České republiky, konkrétně na etnomuzikologické pracoviště. Etnologický ústav AV ČR pořádal v rámci Týdne vědy a techniky 2017 přednášku dlouholetého pracovníka a zakladatele ústavu docenta PhDr. Lubomíra Tyllnera, CSc.

Odborná přednáška měla dvě části. Nejprve byli studenti seznámeni s činností ústavu obecně, druhá část byla praktičtější. Během výkladu pan docent představil publikace, které se týkají lidových tradic. Z nepřeberného množství informací si kvintáni odnesli zajímavosti o folklóru, lidových písních, o jejich sbírkách, o regionálních sběratelích. Pan docent stejně jako loni vybral z archivu především písně, které sebrali a uspořádali naši krajani. Studenti měli možnost prolistovat precizně vedenou sbírku, jež pochází z pera pelhřimovského historika Josefa Dobiáše. Tvoří ji 52 ručně psaných lidových písní i s nápěvy a poznámkami.

Velmi zajímavou částí přednášky byly ukázky lidových nástrojů různých etnik.

Pan docent předvedl hru na oblíbený srbský lidový nástroj - duduk, který patří do skupiny nástrojů dechových. Dále zahrál na gusle, typický nástroj pro balkánskou hudbu, které Srbové používají především k doprovodu epických písní. Hodně zajímavě zněl tón alpského rohu, jenž je také označovaný jako pastýřský roh nebo pastýřská trouba. Na tento dechový nástroj není vůbec jednoduché zahrát. Následující ukázkou byl známý hudební nástroj - koncovka.

Přátelská debata a malé pohoštění, které bylo pro studenty přichystané, byly příjemnou tečkou za návštěvou Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

Je potěšitelné, že již nyní pan docent osobně pozval naše vzorné studenty na Týden vědy a techniky 2018.