Nacházíte se:

Krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM

Vynikající úspěch studentek 4. ročníku OA - 1. a 2. místo

Ve čtvrtek 7. října 2021 se na obchodní akademii uskutečnil již 17. ročník krajského kola soutěže EKONOMICKÝ TÝM. Do Pelhřimova přijely 3 tříčlenné týmy z Havlíčkova Brodu, 2 týmy z Třebíče a 2 týmy z Jihlavy. Naši školu reprezentovaly 2 týmy. Po slavnostním zahájení se rozběhla vlastní soutěž, která se skládá ze dvou samostatných částí - náročného písemného vědomostního testu a ústní prezentace daného tématu.

Studentky ze 4. L ve složení Lenka Akrmanová, Lucie Masopustová, Eliška Poláková soutěž vyhrály s celkovým počtem 122 bodů a postupují do celostátního kola.

Pouze o 1 bod méně měly studentky ze 4. A ve složení Hana Babická, Zuzana Cáhová, Kateřina Kubů, které se umístily na nádherném 2. místě.

Vědomostní test tvoří 75 otázek a žáci v něm musí prokázat svoje znalosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a informačních technologii. Test obsahuje jak otázky teoretické, tak také řadu praktických ekonomických a účetních výpočtů.

Na přípravu prezentace na téma „Co bych se chtěl (měl) ve škole naučit, aby se o mě zaměstnavatelé prali.“ měly týmy 30 minut. Při následném předvedení vlastní prezentace se jednotlivá družstva snažila zaujmout odbornou porotu nejen svými odbornými znalostmi, ale i originálním pojetím dané problematiky. Do odborné komise zasedli zástupci jednotlivých škol - ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Mgr. Jiří Forman, zástupkyně ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč Ing. Jitka Špačková, ředitel OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava Mgr. Libor Fasora. Naši školu zastupoval bývalý ředitel Ing. Radoslav Kučera.