Nacházíte se:

Konference Poučení z dějin

Máme to za sebou. Lernen aus der Geschichte / Poučení z dějin - 3. - 7. dubna, Goethe institut Praha

Čtyřdenní setkání 4 německých, tří českých a jednoho slovenského gymnázia představilo celkem 23 půlhodinových projektových vystoupení v několika tematických okruzích - vzpomínání na holokaust a šoa, diskriminace a její projevy v současné společnosti, migrace, traumatizující zlomové momenty nejnovějších dějin. Naše příspěvky patřily do 2. a 4. bloku.

Pohledy na menšiny v Pelhřimově a v české společnosti (Lída Blažková, Ivča Kapounová) - videorozhovory, anketa, sociální experiment, mapování mediálního obrazu diskriminace.

Dokumentární minifilm "MultiKulti Pejr" (Leri Vítů, Zuzka Martáková, Kája Knězů) - dokument o životě menšin v Pelhřimově, rozsáhlé vyhodnocení dotazníku mezi téměř tisícem respondentů…

Rok 1968 (Bára Čekalová, Martin Kubát, Dan Paťha, Adam Novotný) - rok 1968 v Pelhřimově, vzpomínky pamětníků, každodennost, orální historie, archivní prameny ze SOkA Pelhřimov.

Hlavním organizátorem byl čechošvýcarský sociolog židovského původu Michal Arend, jehož rodina z matčiny strany pochází z Černovic. Dbal na to, aby celé setkání nemělo jen prezentační ráz - po každém příspěvku následovala desetiminutová (někdy delší) diskuse, proběhlo i setkání učitelů a velmi přínosné rozhovory mezi studenty rozdělenými do šesti skupin. Program byl doplněn i promítáním dokumentu o současné židovské menšině ve slovenském Komárně a rozhovorem s jeho režiserem, shlédnutím filmů Alois Nebel a Cigán v kině Oko a rovněž prohlídkou Staronové synagogy a nádraží v Praze - Bubenči, odkud odjížděly židovské tnasporty, odsunutí Němci i vězni poslaní do uranových dolů.

Skvělá byla diskuse o roku 1968, odsunu sudetských Němců a o migraci, vystoupení našich studentů, večerní toulky Prahou, sushi, krineš, moderování osmého příspěvku, kdy jsem se po skončení ptal publika, aby mi poradili otázku, že už jsem vyčerpaný:)… a zvláštní poděkování patří Zděňkovi z Nové Bukové.