Nacházíte se:

Anglické interaktivní představení One Day in London

Zapojení studentů, vtip, improvizace, věková blízkost ke studentům.

02.10.2018 měli všichni studenti naší školy možnost zhlédnout anglické interaktivní představení One Day in London divadelní společnosti The Easy English Theatre, která hraje v České republice pouze zhruba 20-30 dní v roce.

The Easy English Theatre vzniklo jako projekt, který má za cíl podporovat jazykové vzdělávání studentů zábavnou formou. Veškerá edukativní představení jsou hrána talentovanými anglickými herci, díky nimž studenti získají kontakt s rodilými mluvčími. Divadlo si zakládá na moderním mladistvém přístupu, který je studentům blízký a vzbudí v nich tak zájem o jazyk, který je třeba chápat nejen jako školní předmět, ale hlavně jako nástroj, díky němuž se člověku otevře svět, a přiblíží lidé v něm.

Zapojení studentů, vtip, improvizace, věková blízkost ke studentům, skvělá práce s publikem, schopnost zaujmout – to všechno jsou klíčové a originální prvky tohoto divadla, které pomáhají udržovat pozornost studentů. Představení se nesnaží suplovat školní výuku, ale přinést do ní svěží humor a energii a přiblížit neotřelé výrazy a fráze z každodenního života, které jsou běžné při komunikaci v anglicky mluvících zemích, a tudíž je jejich znalost pro přirozenost používaného jazyka v reálném jazykovém prostředí nezbytná.

Zajímavé je, že i podle vyjádření studentů patřily k nejoblíbenějším momentům představení krátké naučné vsuvky „Study Time“, v nichž byly vysvětlovány výrazy a fráze použité v bezprostředně předcházející části. Rovněž tzv. „Bob Effect“ byl studenty přijat velmi pozitivně.

Celkově lze hodnotit divadelní představení nejen jako příjemné osvěžení v průběhu školního dne, ale jako přínosné především pro rozvoj komunikativních kompetencí studentů.

PhDr. Zdenka Machačová