Nacházíte se:

Hodnocení kvality výuky a klimatu ve školách v Kraji Vysočina

V termínu 24.–31. ledna 2022 se koná anonymizované dotazníkové šetření mezi žáky a učiteli středních škol se sídlem v Kraji Vysočina.

Zkontrolujte prosím v uvedeném termínu svůj e-mail, na který byl zaslán unikátní odkaz pro vyplnění dotazníku.

Za Vaši účast v dotazníkovém šetření předem děkujeme!