Nacházíte se:

Fyzikální soutěž Fykosí fyziklání

Tým studentů gymnázia bodoval v Praze.

Na MFF UK Praha se v pátek 15. února konal 13. ročník soutěže pětičlenných týmů v řešení fyzikálních úloh Fykosí fyziklání. Soutěž absolvovalo 151 týmů z Česka, Slovenska a několika dalších zemí. Soutěžilo se ve věkových kategoriích A, B a C.

Naši studenti sestavili jeden tým, který soutěžil v kategorii A, tj. v kategorii nejstarších středoškoláků. Tým ve složení Jáchym Lis (oktáva), Jakub Veřtát, Kryštof Veřtát (oba 4.B), Jakub Malínek a Marek Bedřich (oba septima) obsadil 17. místo ze 48 zúčastněných družstev (38 z ČR, 6 ze Slovenska a po jednom z Bosny a Hercegoviny, Lotyšska, Španělska a Velké Británie). V rámci družstev České republiky skončili na 13. místě.

Každé družstvo dostalo před začátkem v zalepené obálce 7 úloh (pro zahraniční účastníky neovládající český jazyk v angličtině). Úderem půl jedenácté se obálky otevřely a začal hon za soutěžními body. V případě vyřešení libovolné úlohy zástupce družstva doběhl k členu poroty, který výsledek uznal či neuznal. V kladném případě získalo družstvo 5 bodů a jednu novou úlohu, v opačném případě se student musel s původní úlohou vrátit a družstvo mohlo pokračovat v řešení. Při druhém, třetím a libovolně následujícím předložení porotě už mohl tým získat pouze 3 body, 2 body či 1 bod. Průběžný stav byl promítán na projekční stěnu, z důvodu většího napětí však posledních dvacet minut zůstal utajen. Po třech hodinách fyzikální klání skončilo, poté účastníci netrpělivě čekali na definitivní výsledky.

Naše studenty soutěž zajímá a účast v ní se stává již tradicí. Od roku 2013 se společně s její online formou konanou na podzim účastní pravidelně. V rámci České republiky v roce 2015 dokonce zvítězili a v roce 2018 obsadili 2. místo.