Nacházíte se:

Fyzikální soutěž Fykosí fyziklání

Studenti gymnázia bodovali ve fyzikální soutěži.

Na MFF UK Praha se v pátek 16. února konal 12. ročník soutěže pětičlenných týmů v řešení fyzikálních úloh Fykosí fyziklání. Soutěž absolvovalo 112 týmů z Česka, 19 ze Slovenska a po jednom z Lotyšska, Makedonie a Španělska rozdělených podle věkových kategorií A, B a C.

Pravidla soutěže umožňují sestavovat týmy i ze dvou škol. Naši maturanti Josef Martínek, Viktor Rosman (oba oktáva) a Tomáš Čížek (4.B) vytvořili v kategorii A družstvo společně s dvěma dalšími studenty (Vít Beran, Miroslava Novoveská) z Masarykova gymnázia Plzeň. Tento „taktický tah“ slavil úspěch, neboť v konkurenci 49 týmů studenti obsadili 4. místo, v rámci České republiky dokonce 2. místo. Historicky to není ojedinělý výsledek, neboť v roce 2014 tým ve složení Václav Miřátský, Tomáš Novotný, Daniela Šimánková a Martin Vejbora v rámci České republiky zvítězil.

Naše gymnázium mělo ještě zastoupení v kategorii B, kde družstvo ve složení Jakub Veřtát, Kryštof Veřtát (oba 3.B), Jáchym Lis (septima), Marek Bedřich a Jakub Malínek (oba sexta) vybojovalo ze 45 týmů 10. místo.

Každé družstvo dostalo před začátkem v zalepené obálce 7 úloh. Úderem půl jedenácté se obálky otevřely a začal hon za soutěžními body. V případě vyřešení libovolné úlohy zástupce družstva doběhl k členu poroty, který výsledek uznal či neuznal. V kladném případě získalo družstvo 5 bodů a jednu novou úlohu, v opačném případě se student musel s původní úlohou vrátit a družstvo mohlo pokračovat v řešení. Při druhém, třetím a libovolně následujícím předložení porotě už mohl tým získat pouze 3 body, 2 body či 1 bod. Průběžný stav byl promítán na projekční stěnu, z důvodu většího napětí však posledních dvacet minut zůstal utajen. Po třech hodinách fyzikální klání skončilo, poté účastníci netrpělivě čekali na definitivní výsledky.

Naše studenty soutěž zajímá a účast v ní se stává již tradicí. Od roku 2013 se společně s její online formou konanou na podzim účastní pravidelně.

Na snímcích je družstvo našich mladších studentů v kategorii B.