Nacházíte se:

Fyzikální olympiáda pokračuje

Ve dnech 27. února až 2. března se v Jablonci konalo ústřední kolo fyzikální olympiády.

Do tohoto kola se probojovali i dva naši studenti, Viktor Rosman a Tomáš Čížek. Tomáš se z důvodu dlouhodobě plánované cesty do zahraničí omluvil. Viktor nebyl žádným nováčkem, vždyť již loni získal titul úspěšný řešitel celostátního kola a letos pokukoval po cílech ještě vyšších. Leč všechny nutné okolnosti se úplně nesešli a bylo z toho 22. místo ze 48 soutěžících a opět titul úspěšný řešitel celostátního kola, čímž základní cíl splnil. Přiložené snímky zobrazují řešení experimentální úlohy a získané trofeje.

Viktor se studiu fyziky věnuje dlouhodobě a systematicky, v minulosti dosáhl řady významných úspěchů. Ve fyzikální olympiádě byl v krajském kole pětkrát „na bedně“, v krajském kole středoškolské odborné činnosti obsadil 2. místo. V celostátním korespondenčním semináři Fykos byl dvakrát první, jednou druhý, nyní drží průběžné druhé místo. Byl členem družstva, které se šestkrát zúčastnilo prezenční nebo online formy mezinárodní fyzikální soutěže pořádané MFF UK Praha – letos v rámci České republiky družstvo obsadilo 2. místo.

Přejme Viktorovi úspěšné zakončení gymnaziálního studia a především, aby se ve svém oblíbeném oboru dále rozvíjel a našel inspirativní uplatnění.

U příležitosti 50. výročí vzniku Mezinárodní fyzikální olympiády byla vydána knížka Richarda Polmy Geneze – cesta na Mezinárodní fyzikální olympiádu. Knížka mapuje celou historii z hlediska účasti studentů Československa a později České republiky. Pro nás je zajímavá tím, že v ní nalezneme informace o účasti našich studentů. Celkově se naši čtyři studenti, Jan Macháček, Jan Houštěk, Petr Houštěk a Václav Miřátský, podělili o 8 účastí v této celosvětové soutěži. Větší počet účastí ve státní reprezentaci má pouze 5 (!) gymnázií v České republice (Gy CH. Dopplera, Praha – 25 účastí; Gy, Dašická, Pardubice – 10; Gy kpt. Jaroše, Brno – 10; Gy Jana Keplera, Praha – 9 a Gy J. K. Tyla, Hradec Králové – 9). Naši studenti soutěžili v osmi zemích (Holandsko, Island, Jižní Korea, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Kazachstán, Indie) a přivezli osm ocenění (1 zlatá medaile, 1 stříbrná medaile, 3 bronzové medaile, 3 čestná uznání).