Nacházíte se:

Exkurze do Anglie

Náš zájezd do Londýna začal 11. dubna ráno.

Před gymnáziem jsme nasedli do autobusu a vyrazili na 23 hodin dlouhou cestu přes Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii. Kolem půlnoci jsme dorazili do přístavu v Calais, kde jsme se nalodili na trajekt přes Lamanšský průliv.

První den jsme celý strávili v Londýně. Viděli jsme Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Trafalgar Square a mnoho dalšího… Stihli jsme také navštívit dvě muzea: The National Gallery a The British Museum. Jelikož se připozdívalo a všichni jsme byli po dlouhé cestě unavení, přemístili jsme se autobusem z centra Londýna do předměstí, kde na nás čekaly hostitelské rodiny.

Doverské bílé útesy patří bezesporu k největším přírodním krásám Anglie, takže jsme je během pobytu rozhodně museli vidět. Nejinak je tomu také v případě katedrály v Canterbury, která mě osobně ohromila svou velikostí. Jak něco tak obrovského zvládli postavit před téměř tisíci lety?

Třetí den jsme měli na programu návštěvu paláce Hampton Court, ve kterém za svého života pobýval Jindřich VIII. Tudor. Během prohlídky s panem učitelem Daňhelem jsme se o Jindřichovi dozvěděli spoustu informací: založil anglikánskou církev, měl šest manželek, trpěl obezitou… Prošli jsme si zdejší rozsáhlé zahrady, kvůli kterým se paláci přezdívá „anglické Versailles”. Naší další zastávkou bylo Natural History museum.

Během posledního dne v Londýně jsme konečně dostali šanci zažít pravé britské počasí. Při procházce okolo Greenwichské observatoře začaly tzv. „pršet kočky a psi”. Jen co jsme však přešli z východní polokoule na západní, obloha se opět vyjasnila. Lodí jsme se po Temži dopravili až ke slavné pevnosti Tower of London a stejnojmennému mostu - Tower Bridge. Naše poslední kroky v Londýně pak směřovaly ke katedrále sv. Pavla.

Poté už nás čekala jen cesta k autobusu a zpět do Pelhřimova.