Nacházíte se:

Ekonomický tým 2019

Na OA proběhl již po 16. ročník.

Ve středu 12. června 2018 se na obchodní akademii uskutečnil již 16. ročník krajského kola soutěţe EKONOMICKÝ TÝM. Do Pelhřimova přijely 3 tříčlenné týmy z Havlíčkova Brodu, 2 týmy z Třebíče a 2 týmy z Jihlavy. Naši školu reprezentovaly 3 týmy. Po slavnostním zahájení se rozběhla vlastní soutěţ, která se skládá ze dvou samostatných částí - náročného písemného testu a ústní prezentace daného tématu. Test tvoří 75 otázek a žáci v něm musí prokázat svoje znalosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a informačních a komunikačních technologii. Test obsahuje jak otázky teoretické, tak také řadu praktických ekonomických a účetních výpočtů.
Na přípravu prezentace na téma „Šetřit či nešetřit na potravinách - dopady na rodinný rozpočet a naše zdraví“ měly týmy 30 minut. Při následném předvedení vlastní prezentace se jednotlivá družstva snažila zaujmout odbornou porotu nejen svými odbornými znalostmi, ale i originálním pojetím dané problematiky. Do odborné komise zasedli zástupci jednotlivých škol - ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Mgr. Jiří Forman, zástupkyně ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč Ing. Jitka Špačková, předsedkyně předmětové komise odborných ekonomickýc předmětů Ing. Hana Langmajerová z Obchodní akademie Jihlava. Naši školu zastupoval Ing. Radoslav Kučera a úspěšný absolvent naší školy Ing. Michal Vilímek. Ing. Vílímek byl, mimo jiné, i členem českého týmu, který v loňském roce vyhrál v Dubaji největší manažerskou soutěž světa v řízení virtuálních firem na trzích "Global Management Challenge".