Nacházíte se:

Ekologická olympiáda

Tří studenti gymnázia uspěli v krajském kole.

Krajské kolo, jež se letos zabývalo managementem v ochraně přírody, se uskutečnilo ve Sklené u Fryšavy nedaleko Žďáru nad Sázavou ve dnech 24. 10. 2018 až 26. 10. 2018. Z původně 13 přihlášených družstev se dostavilo 10 tříčlenných středoškolských týmů. Tak jako v minulých letech i letošní ročník byl velmi náročný jak z hlediska teoretických znalostí, tak i praktických dovedností.

Naší školu reprezentovali studenti oktávy Barbora Blažková, Anna Smrčková a Jáchym Lis a stejně jako ostatní řešili poznávačku (Zvláště chráněná území na Vysočině, Zvláště chráněné druhy rostlin a Zvláště chráněné druhy živočichů), vypracovávali test, timeline a „malou maturitu“.

V pátek se všichni účastníci převlekli do pracovních oděvů a holínek, obdrželi hrábě, vidle, plachtu, kolečka a odešli realizovat management v praxi do prostoru nedaleké mokřadní louky s jezírky.

Po sečtení bodů ze všech disciplín skončilo naše družstvo na 4. místě, ale radost nám dělá získané procento 64,5, jež opravňuje studenty využít tento výsledek jako bonus u přijímacího řízení na VŠ !!

Všichni tři studenti se biologii a ekologii věnují dlouhodobě již od primy, pravidelně se účastnili přírodovědných soutěží a vždy se na ně svědomitě připravovali. Za to jim patří velký dík od ředitelství školy, předmětové komise biologie a všech pedagogů, kteří jim byli nápomocni….