Nacházíte se:

Ekologická olympiáda pro středoškoláky

Úspěch týmu studentů z gymnázia.

Krajského kola ekologické olympiády, které se konalo 23.10. -25.10.2019 na Čeřínku, se zúčastnilo družstvo studentů naší školy ve složení: Filip Havelka, Filip Svoboda a Štěpánka Růžičková ze sexty.

Téma olympiády pro letošní rok bylo: Kvalita vody, půdy a ovzduší.

Po příjezdu na Čeřínek a ubytování čekalo soutěžící vylosování startovních čísel a test, obsahující 20 otázek z této oblasti. Další disciplínou byly poznávačky I a II. Další částí byla přednáška pana MUDr. Miroslava Šuty na téma Znečištění ovzduší a chemické látky. Večer pokračoval dalšími poznávačkami.

Další den pokračovala soutěž praktickou úlohou, kdy měli soutěžící po vylosování lokality provést odběr vzorků, zpracování dat a následně jejich rozbor.

Od 17,00 hodin probíhala Malá maturita a večer byla realizována přednáška o hvězdách s ukázkou hvězdné oblohy, kterou poutavým způsobem provedl pan prof. Krásenský.

Další částí, která byla hodnocena, byl domácí úkol na téma Ekotoxikologický biotest půdy.

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo po obědě a dosažené výsledky byly v konkurenci zúčastněných družstev velmi dobré, naši studenti skončili na 7.místě a byli úspěšnými řešiteli.

Všem soutěžícím, kteří vzorně reprezentovali naši školu, blahopřejeme a poděkování patří všem pedagogům naší školy.