Nacházíte se:

Ceny Talent Vysočiny 2019 s naší účastí

V úterý 25. června se v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou slavnostně předávaly ceny Talent Vysočiny 2019 a Ceny hejtmana Kraje Vysočina 2019.

Nominační komise letos v kategorii „Humanitní obor – střední školy“ vybrala mezi deset nejlepších krajských studentů i dvě naše studentky třídy 1. A – Barboru Míkovou a Saru Szczyrbovou. Ty se během roku úspěšně zapojovaly do soutěží Prezentiáda a Kraje pro bezpečný internet. V Prezentiádě obsadily s tématem „Život není fér“ 1. místo v krajském kole a s tématem „Zakázané pokušení“ skončily na 4. místě v československém grandfinále. V soutěži Kraje pro bezpečný internet zvítězily s tématem „Cloud, aneb moje data v internetu“. Dívky, kromě ocenění, převzaly z rukou Ing. Karolíny Smetanové z Odboru školství, mládeže a sportu KrÚ Kraje Vysočina a Mgr. Petra Bendy, garanta humanitního oboru, upomínkové předměty a šek na jednorázové krajské stipendium ve výši 2 000 Kč. K tomuto úspěchu blahopřejeme!