Nacházíte se:

60 let FO a nová SI

V minulém školním roce 2018/19 proběhl jubilejní 60. ročník fyzikální olympiády, druhé nejstarší předmětové soutěže.

I tentokrát dostáli naši studenti dlouhodobé tradici skvělých výsledků. Ve středoškolských kategoriích získali v krajském kole 7 titulů úspěšný řešitel, z toho čtyři medailové pozice:

kat. B2. Marek Bedřich (septima)
3. Jakub Malínek (septima)
5. Jan Matouš (3. A)
kat. C1. Petr Laštovička (2.A)
kat. D2. Duy Le (kvinta)
6. Pavel Dvořák (1.B)
15. Filip Havelka (kvinta)

Na společné fotografii si každý student vybral hmotný symbol jedné ze základních jednotek soustavy SI, kterých je shodou okolností také sedm. Současně v tomto roce, dne 20. května 2019, vstoupily v platnost nové definice těchto sedmi jednotek založené na univerzálních konstantách platných v celém vesmíru (rychlost světla ve vakuu, elementární náboj, …). Od uvedeného data se tak např. onen známý váleček uložený v Ústavu pro váhy a míry ve francouzském Sevres stává pouze muzejním exponátem. Do této doby vlivem otěru při každé manipulaci a porovnávání hmota válečku ubývala, avšak toto zmenšující se množství hmoty bylo definicí označováno stále jako 1 kilogram. Tím tato základní jednotka hmotnosti podléhala inflaci podobně jako měna. Důsledkem pak bylo, že hmotnost každého předmětu podle předchozí definice časem nepatrně rostla.

Na fotografii nám kilogram jako základní jednotku hmotnosti představuje Filip, metr (jednotku délky) Duy, sekundu (jednotku času) Pavel, ampér (jednotku elektrického proudu) Petr, kelvin (jednotku termodynamické teploty) Marek, mol (jednotku látkového množství) Jan a kandelu (jednotku svítivosti) Jakub.