Nacházíte se:

4. místo v celostátním kole SOČ

Student gymnáziase výborně umístil v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti.

Adam Šebesta z oktávy dosáhl se svou odbornou historickou studií skvělého umístění v celostátním kole SOČky, kdy v oboru historie postoupil z krajského kola a v republikovém finále skončil ze 17 soutěžících na krásném 4. místě. Požádali jsme ho o několik slov o jeho práci a celé soutěži:

Středoškolská odborná činnost (zkráceně SOČ) je soutěží pro začínající badatele ze středních škol, rozdělenou do mnoha kategorií dle oblasti zájmu. Účastníci této soutěže se mimo jiné naučí pracovat s odbornou literaturou a prameny, SOČ je tak dobrou průpravou pro další studium a profesní činnost. Pro svou práci jsem si vybral téma Výstavba hotelu Slávie a reakce pelhřimovského odboru Klubu Za starou Prahu, důvodem byl především dlouholetý zájem o historii a oblast památkové péče, které se chci i nadále věnovat. Zaměřil jsem se zejména na dobové metody a názory v oblasti památkové péče a dále na způsoby komunikace pelhřimovského odboru Klubu Za starou prahu s pražskou centrálou, majiteli hotelu i širokou veřejností. Za přínosná považuji zejména některá zjištění týkající se historika a památkáře Zdeňka Wirtha a jeho vztahu k syntetické metodě památkové péče. Má práce nakonec oslovila porotce ústředního kola SOČ do té míry, že jsem obsadil ve své kategorii konečné čtvrté místo, na čemž má nemalou zásluhu vedoucí práce Mgr. Karel Kratochvíl.