Nacházíte se:

18. ročník soutěže EKONOMICKÝ TÝM

Úspěch studentů 3. ročníku ekonomického lycea

Ve středu 8. června 2022 se na naší obchodní akademii uskutečnil již 18. ročník krajského kola soutěže EKONOMICKÝ TÝM. Do Pelhřimova přijel 1 tříčlenný tým z Havlíčkova Brodu, 2 týmy z Třebíče a 2 týmy z Jihlavy. Naši školu reprezentovaly 2 týmy.

Po slavnostním zahájení se rozběhla vlastní soutěž, která se skládá ze dvou samostatných částí - náročného písemného vědomostního testu a ústní prezentace daného tématu.

Studenti ze 3. L ve složení Radka Kadlecová, Tomáš Vacek a Jiří Vlach soutěž vyhráli s celkovým počtem 118 bodů a postupují do celostátního kola, které se uskuteční v Havlíčkově Brodě.

Vědomostní test tvoří 75 otázek a žáci v něm musí prokázat svoje znalosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a informačních technologii. Test obsahuje jak otázky teoretické, tak také řadu praktických ekonomických a účetních výpočtů.

Na přípravu prezentace na téma „Díra na trhu - kde začít podnikat a uspět.“ měly týmy 30 minut. Při následném předvedení vlastní prezentace se jednotlivá družstva snažila zaujmout odbornou porotu nejen svými odbornými znalostmi, ale i originálním pojetím dané problematiky. Do odborné komise zasedli zástupci jednotlivých škol - ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Mgr. Jiří Forman, zástupkyně ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč Ing. Jitka Špačková, OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava zastupovala Ing. Hana Langmajerová. Za naši školu do odborné komise zasedl bývalý ředitel Ing. Radoslav Kučera.