Nacházíte se:

Termín odevzdání přihlášky ke studiu je 1. březen 2019

V článku najdete další informace.

Na následujícím odkazu si můžete stáhnout platný formulář přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. K dispozici je formulář ve formátu excel (předvyplněný pro jednotlivé obory) nebo prázdný formulář ve formátu PDF. Formulář vyplňte a oboustranně vytiskněte (není nutný barevný tisk, stačí černobíle) a doručte do kanceláře naší školy do pátku 1.března 2019.

V souladu se školským zákonem vyhlásil ředitel školy kritéria pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních oborů pro školní rok 2019/2020 (do primy osmiletého gymnázia a do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, do obchodní akademie, do ekonomického lycea).