Nacházíte se:

Ředitelské volno

V úterý 12.4. vyhlašuji částečné ředitelské volno pro třídy GY: kvarta až septima, 1.A,1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B a pro třídy OA: 1AB, 1L, 2R, 3R.

Zbylé třídy se učí takto:

  • Třídy prima, sekunda a tercie se budou učit dle upraveného rozvrhu (turnaj v kuželkách).
  • Maturanti GY (4.A, 4.B, VII) budou mít 1. a 2. hodinu ČJ (po třídách) a 3. a 4. hodinu M/AJ (po skupinách), poté oběd a další hodiny mohou využít k maturitním konzultacím.
  • Maturanti OA (4.L, 4AB) se učí dle upraveného rozvrhu.

Aleš Petrák

Ředitel školy