Nacházíte se:

Mimořádná opatření – informace ze dne 7.4.

Milí studenti a vážení rodiče, v článku přinášíme aktualizované informace, navazujeme při tom na texty z předchozích týdnů.

 1. Návrat studentů do škol se přepokládá nejdříve v měsíci květnu (v polovině?), a tomu se musíme přizpůsobit při naší práci. Výuka není přerušena, pouze se změnila její forma, fungujeme v rámci mimořádných opatření naší vlády.

 2. Stále platí pravidla fungování školy, která jsme nastavili (viz informace ze 15. 3. a 30. 3).

 3. Výuka maturantů: - aktualizace dne 7.4.
  Stále platí informace ze dne 30.4.
  V měsíci dubnu bude postupně ukončena výuka v nematuritních předmětech.
  A následně se soustředíme pouze na přípravu a konzultace v maturitních předmětech.
  Stále čekáme a doufáme, že MŠMT v týdnu po Velikonocích vydá vyhlášku o tom, zda a jak budou vůbec školy ukončovat klasifikaci za druhé pololetí. V návaznosti na tuto vyhlášku vám poté sdělíme, jak konkrétně budeme v této věci postupovat na naší škole.
  Přehledné aktuální schéma průběhu maturitní zkoušky od MŠMT si můžete stáhnout ZDE.

 4. Pro studenty ostatních nematuritních ročníků stále platí, že jak bude probíhat hodnocení studentů na konci školního roku, bude upřesněno až poté, co bude znám návrat studentů do školy. A dále po tom, až MŠMT upřesní pokyny k hodnocení studentů.
  Průběžné hodnocení studentů v rámci současné distanční výuky provádějí jednotliví vyučující. Protože i v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Ředitel školy proto doporučuje všem pedagogům pro hodnocení distanční práce žáků upřednostnit formativní před sumativním hodnocením.

 5. Přijímací zkoušky na naši školu:
  Všem uchazečům (nebo jejich rodičům) byl v minulém týdnu zaslán osobní informační mail.
  Pokud jste ho neobdrželi nebo v případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek mě neváhejte kdykoliv kontaktovat na emailu petrak@gyoa.cz nebo telefonicky (mob. 774 691 018, pevná linka 565 301 941)

 6. Milí rodiče, pokud máte nějaké problémy či rozumné připomínky, nebojte se oslovit vyučujícího, popřípadě třídního učitele. S dotazy nejen k obecnému chodu školy se můžete obracet na ředitele školy (petrak@gyoa.cz ). K dispozici jsou vám také obě zástupkyně ředitele školy (danhelova@gyoa.cz; maresova@gyoa.cz) – například dotazy k fungování Bakalářů.

Děkujeme všem studentům i rodičům za spolupráci i za zasílané zpětné vazby v této mimořádné situaci, která v současné době nastala. Pevně věřím, že ji společně zvládneme. Snažme se být k sobě navzájem ohleduplní, jednejme v klidu a bez stresu.

Děkuji

Aleš Petrák, ředitel školy

Odkaz na informace z MŠMT:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

http://www.msmt.cz/doporucene-postupy-pro-skoly-v-obdobi-vzdelavani-na-dalku

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Soubory ke stažení: