Nacházíte se:

Mimořádná opatření – informace - aktualizace 30.3.

Milí studenti a vážení rodiče, na základě oznámení MŠMT a úprav zákonů schválených Parlamentem ČR (27.3.) bych vám rád sdělil aktuální informace k výuce a provozu školy:

 1. Návrat studentů do škol se přepokládá nejdříve v měsíci květnu (v polovině?), a tomu se musíme přizpůsobit při naší práci. Výuka není přerušena, pouze se změnila její forma, fungujeme v rámci mimořádných opatření naší vlády.

 2. Stále platí pravidla fungování školy, která jsme nastavili minulý týden (viz informace ze 15.3.). Prioritním komunikačním nástrojem zůstávají Bakaláři a následně e-maily, které lze kombinovat s dalšími komunikačními platformami u vyučujících, kteří je využívají (Moodle, facebookové skupiny, videokonference Webex, Messenger, Google Classroom, sdílené soubory na Google Disk atd.). Pokud se přesto potíže vyskytnou, řešte je neprodleně se svými vyučujícími, popřípadě třídním, případně s vedením školy.

 3. Výuka maturantů: - aktualizace dne 30.3.

  Původní datum (30.4.) hodnocení maturantů za druhé pololetí bylo zrušeno. Jak bude probíhat hodnocení maturantů a zda bude vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku vůbec vydáváno, bude MŠMT řešit v nadcházejících týdnech.

  Zatím předpokládáme, že klasifikace z předmětů, ve kterých student nematuruje, bude prioritně (nikoliv povinně) stanovena na základě podkladů získaných do jarních prázdnin (do 6.3.), případně dálkovým studiem. Pouze v případech nemožnosti klasifikace (velká absence, málo známek, … ) bude provedeno přezkoušení po návratu studentů do školy.
  V maturitních předmětech očekáváme od studentů, že se budou ke zkoušce zodpovědně připravovat a držet se pokynů vyučujících v dálkovém vyučování.

  Průběh maturitní zkoušky: Letošní písemná práce z ČJ a Aj (NJ, FJ, ŠJ) byla zrušena. Zbylá část maturitní zkoušky začne 21 dnů po návratu studentů do škol.
  To znamená NAPŘÍKLAD: Nastoupí-li maturanti do školy 18.5., začnou jejich maturity 8.6., a to tímto způsobem:
  Dne 8.6. proběhnou státní didaktické testy z M a AJ, FJ, další den (9.6.) potom didaktické testy z ČJ a NJ, ŠJ. Následující den (10.6.) bude vyhrazen pro Matematiku+. Od 11.6. by poté mohly začít ústní zkoušky státní i školní části. Termíny a případné studijní volno stanoví ředitel školy dle pokynů MŠMT.
  Seznam četby z ČJL musí maturanti odevzdat v původním termínu do 31.3. dle pokynů vyučujícího ČJ.
  Praktická maturitní zkouška (týká se většiny žáků OA) proběhne po návratů studentů do školy, nejpozději do termínu konání ústních maturitních zkoušek.
  Maturitní práce (týká se některých žáků OA) musí být odevzdána (elektronicky) vedoucímu práce nejpozději do 30. 4.

 4. Jak bude probíhat hodnocení studentů na konci školního roku, bude upřesněno až poté, co bude znám návrat studentů do školy. A dále po tom, až MŠMT upřesní pokyny k hodnocení studentů.
  Průběžné hodnocení studentů v rámci současné distanční výuky provádějí jednotliví vyučující.
  I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Ředitel školy proto doporučuje pro hodnocení distanční práce žáků upřednostnit formativní před sumativním hodnocením.

 5. Přijímací zkoušky na naši školu proběhnou nejdříve 14 den poté, co ministr zdravotnictví umožní otevření škol. Uchazeči budou mít pouze jeden pokus, ale platí, že jsou přihlášeni na obě školy uvedené na přihlášce. Ředitel školy zašle všem uchazečům přihlášeným k přijímací zkoušce podrobné informace k jejich organizaci, a to nejpozději 5 dní před jejich termínem (až bude znám). Připomínám, že školní přijímací zkouška se na naší škole nekoná. Uchazeči konají pouze jednotné testy z ČJ a M.

 6. Milí rodiče, pokud máte nějaké problémy či rozumné připomínky, nebojte se oslovit vyučujícího, popřípadě třídního učitele. S dotazy nejen k obecnému chodu školy se můžete obracet na ředitele školy (petrak@gyoa.cz ). K dispozici jsou vám také obě zástupkyně ředitele školy (danhelova@gyoa.cz ; maresova@gyoa.cz) – například dotazy k fungování bakalářů.

Děkujeme všem studentům i rodičům za spolupráci i za zasílané zpětné vazby v této mimořádné situaci, která v současné době nastala. Pevně věřím, že ji společně zvládneme. Snažme se být k sobě navzájem ohleduplní, jednejme v klidu a bez stresu.

Děkuji

Aleš Petrák, ředitel školy

Odkaz na všechny dotazy a odpovědi MŠMT je zde: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

a dále: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni