Nacházíte se:

Mimořádná opatření – informace ze dne 15.3.

Milí studenti a vážení rodiče, rád bych vám sdělil aktuální informace k výuce a provozu školy od pondělí 16.3.:

  1. Budovy školy jsou pro žáky až do zrušení mimořádných opatření nepřístupné. (Pokud mají žáci uložené učební pomůcky ve školní šatně, musí se na jejich vyzvednutí domluvit předem telefonicky se svým třídním, případně v příslušné kanceláři školy).
  2. Sledujte přes web bakaláře, které budeme v další komunikaci prioritně využívat (bakaláři – komens). Dále nejpozději během pondělí třídní učitelé ověří funkčnost mailů studentů nahlášených v bakalářích.
  3. Nejpozději od úterý pak prostřednictvím těchto kanálů (případně dalšími způsoby, na něž jste zvyklí – moodle,…) začnou vyučující studentům zadávat úkoly ve svých předmětech.
  4. Prioritně bude řešena výuka maturantů a jejich příprava na maturitní zkoušku.
  5. Potvrzování přihlášek na vysoké školy – bude provádět ředitele školy a obě zástupkyně – je nutné se předem telefonicky (mailem) domluvit, popřípadě to projednat s třídním.
  6. Žádáme studenty, popřípadě rodiče, aby sledovali naše webové stránky (samozřejmě i aktuální informace ve sdělovacích prostředích). Veškeré změny týkající se chodu školy zde budou průběžně zveřejňovány (popřípadě prostřednictvím bakalářů či maily).

S dotazy k obecnému chodu školy se obracejte na maily ředitele (petrak@gyoa.cz ), případně zástupkyň školy (danhelova@gyoa.cz ; maresova@gyoa.cz).

Konkrétní otázky k jednotlivým předmětům směřujte na patřičné vyučující.

Děkuji za pochopení.

Pevně věřím, že tuto situaci společně zvládneme.

Aleš Petrák, ředitel školy