Nacházíte se:

Informace k zahájení školního roku

Vítáme všechny studenty ve škole po prázdninách a jarní distanční výuce.

Pravidla k zahájení školního roku:

Studenti gymnázia vstupují do budovy školy žákovským vchodem u šaten.

Studenti na obchodní akademii vstupují hlavním vchodem a šatní skříňky jsou umístěny na chodbě v prvním patře – je to z důvodu stavebních prací v přízemí školy.

Po každém vstupu do školy je povinnost použít dezinfekci. U vstupu do školy je umístěna dezinfekce v dávkovačích.

Každý student by měl být vybaven rouškou, kterou má připravenou k případnému použití (v současné době není povinnost ji ve škole nosit).

Škola provádí úklid povrchů se zvýšenou intenzitou (podlahy, lavice, kliky, vypínače…).

Každá místnost je vybavena umyvadlem, tekutým mýdlem v dávkovači a jednorázovými utěrkami.

Na školních toaletách jsou elektrické osoušeče rukou a dezinfekční prostředky, případně papírové ručníky.

Cizí osoby (kromě studentů a zaměstnanců) vstupují do obou budov GYOA vždy pouze hlavním vchodem za použití zvonku.

V případně mimořádné situace postupuje vedení školy dle pokynů hygienické stanice a příslušných úřadů – viz informační leták ke stažení (2020-08-26-info hygiena.pdf)

Od středy 2. září 2020 probíhá výuka dle rozvrhu hodin.

Prosíme rodiče, aby preferovali elektronickou a telefonickou komunikaci se školou.

Stravování v jídelně ve Friedově ulici:

  • studenti důsledně dodržují určené časy a místa v jídelně
  • studenti dodržují stanovená hygienická opatření (povinnost použít dezinfekci u vstupu, mytí rukou, dvě fronty, zákaz samoobslužné manipulace s tácem, příbory a pitím).
  • Roušky v jídelně nejsou povinné.

Další informace z MŠMT:

Soubory ke stažení: