Nacházíte se:

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Vážené studentky, vážení studenti,

školní rok 2022/2023 zahájíme 1. 9. 2022, rozvrhy jsou zveřejněny na webu GYOA již od pondělí 29.8.2022 (odkaz: gymnázium , obchodní akademie )

1.9.2022 se setkáte se svými třídními, kteří vám poskytnou všechny potřebné informace k úspěšnému studiu, ale od 2.9.2022 se začnete učit dle pravidelného rozvrhu. Od tohoto dne jste také přihlášeni ke stravování ve školní jídelně.

Protože stále probíhá rekonstrukce parku mezi budovami školy, dbejte na svou bezpečnost. Vstup do budovy OA je standartní - šatnami, vstup do budovy gymnázia bude také šatnami – dolním vchodem, ale příchod k tomuto vchodu je omezen – musíte okolo OA nebo okolo knihovny. Hlavní vchod do budovy GY je uzavřen.

Doufám, že vám tato drobná komplikace nezkazí úspěšný start do nového školního roku.

Hodně štěstí přeje a na shledání se těší

Aleš Petrák

ředitel školy a celý pedagogický sbor