Nacházíte se:

Informace k provozu školy od 8. 6. 2020

Informace pro studenty všech nematuritních ročníků.

Vážení rodiče, milí studenti,

na základě dopisu ministra školství (ze dne 28.5.) došlo k dalšímu uvolnění přijatých opatření. Od pondělí 8. 6. 2020 byl tímto umožněn dobrovolný návrat studentů do škol za podmínek nastavených naší školou.

Hlavní vzdělávací aktivitou i nadále zůstává pro studenty až do 30. 6. 2020 vzdělávání na dálku.

Účast studentů ve škole bude DOBROVOLNÁ a to zejména za účelem:

 • individuální nebo skupinové konzultace
 • třídnických hodin (zatím spíše po dvou skupinách)
 • vyzvednutí osobních potřeb a věcí žáků ze skříněk
 • dalších socializačních aktivit
 • odevzdání a převzetí učebnic
 • setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva)
 • sdělování výsledků hodnocení jednotlivých žáků, sebehodnocení jednotlivých žáků, prezentace portfolií prací jednotlivých žáků
 • předání vysvědčení

Časové schéma účasti studentů ve škole:

 • V období do 12.6. (na OA) a do 15.6. (na GY) bude účast možná jen ve výjimečných případech. A to vzhledem k přijímacím zkouškám (8. a 9. 6.) a maturitním zkouškám (OA 9.-12. 6., Gy 10.-15. 6.).
 • Od pondělí 15.6. (OA), respektive úterý 16.6. (GY) budou umožněny konzultace a třídnické hodiny pro studenty. S konkrétními termíny a časy vás seznámí příslušní vyučující (třídní) popřípadě zástupkyně školy.
 • Zadávání úkolů (apod.) během distanční výuky bude ukončeno nejpozději v pondělí 22. 6.

Pravidla docházky do školy (platná k dnešnímu dni, mohou se ještě rozvolnit):

 • Každý žák vstupující do školy musí mít roušku (ve třídách se nenosí)
 • Při své první návštěvě školy odevzdá každý žák podepsané čestné prohlášení (viz příloha) třídnímu učiteli nebo vyučujícímu, který studenty ke konzultaci svolal. (Platí i pro žáky, kteří jdou jen odevzdat práci, vyzvednout vysvědčení, … )
 • Žáci jsou povinni dodržovat další hygienická opatření (používání desinfekce, mytí rukou, dodržování rozestupů a zasedacího pořádku, pohyb jenom v určených prostorách školy, … )

Hodnocení na konci 2. pololetí:

 • S ohledem na výjimečný průběh druhého pololetí, probíhá hodnocení podle speciálních pravidel pro toto pololetí, která jsou zveřejněna v Bakalářích („Přehled dokumentů\Veřejné dokumenty učitelů\Petrák Aleš“)
 • Vyučující může vyzvat žáky, kteří mají nějaké nedořešené podklady k hodnocení za 2. pololetí, ke konzultaci, vykonání oprav, doplnění prací a podobně.
 • Pokud tomu nebudou bránit zdravotní důvody, doporučujeme do školy na výzvu pedagoga dojít.
 • Hodnotící porada za druhé pololetí bude ve středu 24. 6. 2020 (pro Gy i OA)
 • Předávání vysvědčení bude v úterý 30. 6. 2020 – proběhne po celých třídách dle pravidel MŠMT.

Školní jídelna zatím pro studenty nevaří.

Děkuji všem učitelům, studentům i rodičům za to, jak dobře většina z vás tuto situaci zvládá. Přeji vám všem do závěrečného finiše školního roku hodně sil k jeho zdárnému ukončení.

Aleš Petrák, ředitel školy

Soubory ke stažení: