Nacházíte se:

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Všem uchazečům a jejich rodičům jsou informace průběžně posílány na jejich mailové adresy.

Podrobné informace najdete v oddílu „Pro uchazeče“zde.